Styrelse

(Svenska) Pousette, Sven Knut Henrik Jansson
Roll: (Svenska) Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Född: (Svenska) 1972
Andra åtaganden: (Svenska) CEO Kvalitena, Styrelseordförande och -ledamot i samtliga dotterbolag till Kvalitena inkl.: Stendörren, D. Carnegie, Agora.

Bakgrund: (Svenska) CEO, Storholmen Förvaltning; konsult Klaraberg Business Advisors; CEO, Gut Falkenhagen GbR

Utbildning: (Svenska) MSc in Business Administration, Lund University
(Svenska) Boström, Sven Manne
Roll: (Svenska) Ordinarie ledamot
Född: (Svenska) 1950
Bakgrund: (Svenska) 40 års erfarenhet inom finans och fastigheter. Har arbetat för Fastighetsägarna, Swedbank, Securum, Ledning Norrporten 1992-2005, grundade Peritas Invest 2006.

Utbildning: (Svenska) Economics Umeå University
(Svenska) Vestin, Jonas Erik David
Roll: (Svenska) Ordinarie ledamot
Född: (Svenska) 1978
Andra åtaganden: (Svenska) Ledningsgrupp Kvalitena, varierande styrelseuppdrag för dotterbolag samt associerade bolag till Kvalitena

Bakgrund: (Svenska) CFO, Fondex; Projektledare, Savilis Sweden, Assistant Accountant PwC

Utbildning: (Svenska) Stockholm School of Economics
(Svenska) Lycketorp, Hans Elof
Roll: (Svenska) Suppleant
Född: (Svenska) 1962
Bakgrund: (Svenska) Ledningsgrupp och Affärsutvecklingsdirektör Kvalitena, Jones Lang LaSalle

Utbildning: (Svenska) London School of Foreign Trade
(Svenska) Boström, Sven Petter
Roll: (Svenska) Suppleant
Född: (Svenska) 1979
Bakgrund: (Svenska) CEO Boström Fastigheter 2005-2010, Aberdeen Property Advisors 2000-2004

Utbildning: (Svenska) Business and Administration, Mittuniversitetet and Real Estate Economics, Jönköping Business School