Pressmeddelande den 21 augusti 2017

Publicerad Monday August 21st, 2017

Sveavalvet förvärvar fastigheter i Uddevalla och Skövde

Sveavalvet AB (publ) har förvärvat fastigheter i Uddevalla och Skövde där Plantagen är hyresgäst.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 7500 kvm.

Fastigheterna tillträddes den 17de augusti.

Följande är de 2 fastigheter som tillträtts:

Uddevalla: Hedskärr 1:24

Skövde: Guldet 1

Pangea har varit rådgivare till säljaren

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Boström, VD, +46 (0)70 222 02 12

Sveavalvet AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten Sällanköpshandel, Lager och Lätt industri över hela Sverige med fokus på fastigheter med välrenommerade hyresgäster, långa avtal och stabila kassaflöden. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ) och Peritas Invest AB.

Arkiv