(Svenska) Sveavalvet AB (publ) har begärt ett skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra i villkoren gällande bolagets obligationslån av serie 2016/2019 om upp till 400 mkr

Publicerad Thursday January 11th, 2018

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Arkiv