(Svenska) Sveavalvet AB (publ) begär ett andra skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra i villkoren gällande bolagets obligationslån av serie 2016/2019 om upp till 400 mkr

Publicerad Thursday February 8th, 2018

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Arkiv