Sveavalvet AB (publ) noterar obligationslån på Nasdaq First North Bond Market

Publicerad Friday February 10th, 2017

Sveavalvet AB (publ) (”Sveavalvet”), ett dotterbolag till Kvalitena AB (publ), har fått sin ansökan om notering av ett obligationslån godkänd på Nasdaq First North Bond Market (”First North”). Obligationslånet, med kortnamnet SVEAV 01 och ISIN-kod SE0009320369, kommer att noteras den 13 februari 2017 för institutionell handel.

I samband med ansökan och noteringen har styrelsen för Sveavalvet upprättat en bolagsbeskrivning, vilken finns tillgänglig på Sveavalvets hemsida www.sveavalvet.se.

ABG Sundal Collier ASA agerade finansiell rådgivare i samband obligationslånet. Wigge & Partners Advokat KB agerade juridisk rådgivare i samband med obligationslånet och noteringen på First North medan Erik Penser Bankaktiebolag har agerat Certified Adviser i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Boström, VD, +46 (0)70 222 02 12
Knut Pousette, Styrelseordförande, +46 (0)8 121 317 00 

Sveavalvet AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten Sällanköpshandel, Lager och Lätt industri över hela Sverige med fokus på fastigheter med välrenommerade hyresgäster, långa avtal och stabila kassaflöden. Efter förvärven kommer bolaget att ha en fastighetsportfölj om cirka 1,5 miljarder kronor, hyresvärde över 125 miljoner kronor samt ett driftnetto om cirka 105 miljoner kronor. Den uthyrningsbara arean kommer att uppgå till ca 180 000 kvm. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ) och Peritas Invest AB. 

Arkiv