Sveavalvet Q2 rapport 2017

Publicerad Thursday August 31st, 2017

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Sveavalvet AB (publ) 559034-6564

Storgatan 20
852 30 Sundsvall

Sveavalvet AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2017

INLEDNING

Sveavalvet AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som startades under 2016. Bolaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige.
Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om ca 190 000 kvm fördelat på 56 fastigheter. Hyresgästerna finns främst inom handel, lätt industri och lager.

Sveavalvet har fokus på kommersiella fastigheter med stabila hyresgäster, långa kontrakt och starka kassaflöden.
Sveavalvet skall långsiktigt jobba med en diversifierad fastighets- och kontraktsportfölj med fokus på mellanstora städer i Sverige.

JANUARI – JUNI 2017

§ Hyresintäkterna för perioden uppgick till 51 Mkr § Fastighetskostnaderna uppgick till 9,6 Mkr
§ Driftnettot upgick till 41,4 Mkr
§ Förvaltningsresultatet uppgick till 18,5 Mkr

§ Periodens resultat uppgick till 89 Mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • §  Den 18 januari tillträddes två fastigheter i Kiruna med hyresgäster som ÖoB, Elgiganten, JYSK och Rusta.
  • §  Den 20 januari tillträddes fem fastigheter i mellersta och södra Sverige där Dollarstore, Burger King, JYSK och ICA är hyresgäster.
  • §  Den 28 februari tillträddes två fastigheter med Plantagen som hyresgäst. Fastigheterna är belägna i Umeå och Gävle.
  • §  Den 1 mars tillträddes fem fastigheter i Bollnäs med Granngården, Lantmännen Maskin och Byggmax som största hyresgäster.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • § Sveavalvet har efter periodens utgång tillträtt två fastigheter, i Skövde och Uddevalla där Plantagen är hyresgäst.
LÄS HELA RAPPORTEN

Arkiv