Investor Relations

Sveavalvet har en nuvarande portfölj om 4 kommersiella fastigheter belägna i Sverige.

Fokus på portföljen är välrenomerade hyresgäster med stabil ekonomi samt en upparbetad god relation till fastighetsägaren.