Styrelse

Pousette, Sven Knut Henrik Jansson
Roll: Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Född: 1972
Andra åtaganden: CEO Kvalitena, Styrelseordförande och -ledamot i samtliga dotterbolag till Kvalitena inkl.: Stendörren, D. Carnegie, Agora.

Bakgrund: CEO, Storholmen Förvaltning; konsult Klaraberg Business Advisors; CEO, Gut Falkenhagen GbR

Utbildning: MSc in Business Administration, Lund University
Boström, Sven Manne
Roll: Ordinarie ledamot
Född: 1950
Bakgrund: 40 års erfarenhet inom finans och fastigheter. Har arbetat för Fastighetsägarna, Swedbank, Securum, Ledning Norrporten 1992-2005, grundade Peritas Invest 2006.

Utbildning: Economics Umeå University
Vestin, Jonas Erik David
Roll: Ordinarie ledamot
Född: 1978
Andra åtaganden: Ledningsgrupp Kvalitena, varierande styrelseuppdrag för dotterbolag samt associerade bolag till Kvalitena

Bakgrund: CFO, Fondex; Projektledare, Savilis Sweden, Assistant Accountant PwC

Utbildning: Stockholm School of Economics
Lycketorp, Hans Elof
Roll: Suppleant
Född: 1962
Bakgrund: Ledningsgrupp och Affärsutvecklingsdirektör Kvalitena, Jones Lang LaSalle

Utbildning: London School of Foreign Trade
Boström, Sven Petter
Roll: Suppleant
Född: 1979
Bakgrund: CEO Boström Fastigheter 2005-2010, Aberdeen Property Advisors 2000-2004

Utbildning: Business and Administration, Mittuniversitetet and Real Estate Economics, Jönköping Business School