NP13 Förvaltning AB (publ) återköper en obligation för 1 mkr

Publicerad 2018-11-02

Pressmeddelande
Fredag 2 november 2018

NP13 Förvaltning AB (publ) återköper en obligation för 1 mkr

NP13 Förvaltning AB (publ) (”NP13”) (tidigare Sveavalvet AB (publ)) återköper en utestående obligation med rörlig ränta och förfall den 15 december 2019 (ISIN: SE0009320369). Återköpet sker till ett fast kontantpris motsvarande 101% procent av det nominella beloppet per obligation (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta datumet för återköpet, vilket kommer att vara torsdag 3 januari 2019) i enlighet med NP13:s återköpserbjudande som offentliggjordes den 1 oktober 2018 och löpte ut kl. 17:00 den 1 november 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Andreas Nelvig, styrelseordförande +46 607 770 301

Denna information är sådan information som NP13 Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.00 CET den 2 november 2018.

Arkiv