Om Sveavalvet

Bolaget ägs av Kvalitena AB (publ) och Peritas AB. Bolagets huvudkontor är i Sundsvall och bolaget äger 4 fastigheter med en sammanlagd yta om ca 44.000kvm.

 

Vår affärsidé

Bolaget ska äga och förvalta samt utveckla fastigheter med en stabil hög avkastning.

 

Vår strategi

Bolagets strategi är att förvärva fastigheter med starka kassaflöden och långsiktiga hyresgästrelationer.