Sveavalvet tillträder fastigheter i Umeå, Gävle och Bollnäs

Publicerad 2017-03-02

Sveavalvet AB (publ) har i två separata affärer tillträtt fastigheter i Umeå, Gävle och Bollnäs.

I Umeå och Gävle är Plantagen hyresgäst och i Bollnäs är Granngården, Byggmax och Lantmännen maskin ankarhyresgäster.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 23.000 kvm.

Umeå och Gävle tillträddes den 28 februari.

Bollnäs tillträddes 1 mars.

Sveavalvet har med dessa affärer tillträtt samtliga fastigheter som kommunicerats i samband med den obligation som emitterades i December 2016.

Följande är de 6 fastigheter som tillträtts:

Umeå – Länken 2 & 3

Gävle – Hemlingby 21:4

Bollnäs – Häggesta 4:19

Bollnäs – Häggesta 7:122

Bollnäs – Häggesta 8:50 & 8:51

Bollnäs – Säversta 4:101

Sveavalvet har även 1 mars sålt fastigheten Kalix 23:16 till Partab som är hyresgäst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Boström, VD, +46 (0)70 222 02 12

Sveavalvet pressmeddelande 2 mars 2017

Arkiv