Talja 1:26

Fastighetsbeteckning

Talja 1:26

Kommun

Flen

Stad/ort

Flen

Adress

Blockvägen 1 3

Area

22 520 kvm

Typ

Industri, Lager

Byggår

1980, 2011

Lager/industri 2 900 – 20 000 m2 – Lager/Industri Talja 1:26 ligger i Talja Norra Industriområde i Flen och är uppförd med avseende på säker lagerhållning och distribution av brandfarligt gods. Logistikanläggningen är mycket välfungerande och välhållen. Fastigheten är helsprinklad och håller en hög brandskyddsklass. Ytorna i anläggningen går att dela upp, från ca 2 900 kvm och uppåt, och vid behov finns även goda möjligheter till ytterligare expansion genom tillbyggnad. Den tidigare hyresgästen, Circle Q, använde anläggningen för distribution av smörjmedel till företagets försäljningsställen och de var verksamma här redan från uppförandet 1980. De hade en frekvens på 10 lastbilar/dag för ankommande gods och 13 lastbilar/dag för utgående leveranser till bl.a. Sverige, Norge, Danmark och Baltikum. Totalt hanterades 170 ton leveranser per dygn. På Talja 1:26 finns möjlighet för den nya hyresgästen att hyra eller köpa kvarvarande inventarier så som tryckluft, pallställage, maxipackerställage inkl. 7 robotar, 12 Paternosterverk, helautomatisk platsmaskin, 54 truckar samt sprinkler, brandlarm och fibernät. Det finns också goda möjligheter att återanställa personal som har lång erfarenhet av anläggningen och verksamheten. Detta är ett utmärkt tillfälle att tillträda lager- och logistikytor mellan 2 900 – 20 000 kvm. Anläggningen har ett mycket bra läge med ett flertal närliggande centralorter i regionen och endast 9 mil till Stockholm. Planlösning Lagerytorna är delbara, från en minsta yta om ca 2 900 kvm (B-hallen) och uppåt, till sammanlagt 20 000 kvm. Ytorna är fördelade över: – Varmlager: 2 700 kvm, med 11 m i takhöjd. – Varmlager: 10 500 kvm, med 7 m i takhöjd. – Kallager: 3 200 kvm, med 3,5- 5 m i takhöjd, fördelat på 7 olika huskroppar. – Kontor – 1 700 kvm, inkl. gemensamhetsytor med bl.a. stort konferensrum, stort matrum/pentry, separata omklädningsrum, dusch, bastu och WC samt flera mindre kontorsrum i lagerdelarna. – Övrigt: 1 900 kvm, inkl. fullt utrustat gym, serviceverkstad, truckförvaringsrum/laddning, returhantering, m.m. – Ställageplatser: f.n. 13 300 st. – Lastportar: 11 st. Omgivning Flen ligger strategiskt placerat i Mälarregionen, mitt i Södermanland. Flen ligger drygt 3 mil från såväl E4 som E20 och har orter som Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Norrköping, Nyköping, Strängnäs och Södertälje inom en radie av 60 km. Talja Norra industriområde ligger i utkanten av Flen, precis vid riksväg 55. Fastigheten har perfekt skyltläge mot väg 55 och området präglas av företagande i form av industri samt lager/logistik med bl.a. DHL, DTS Frakt, GB Glace och ett flertal företag inom byggbranschen. Kommunikationer Bil: Kommunikationsplattformen för Talja Norra industriområde i Flen är mycket god med riksväg 55 ”precis utanför dörren” och de anslutande riksvägarna 53, 57 & 221, samt i förlängningen även E4 & E20. Buss: Ett flertal av Sörmlandstrafikens busslinjer har hållplatser i närheten av fastigheten: – Linje 415 (Flen – Mellösa – Hälleforsnäs) – Linje 430 (Flen – Malmköping) – Linje 700 (Vingåker – Katrineholm – Flen – Malmköping – Eskilstuna) Tåg: Flens tågstation trafikeras av SJ med täta avgångar och en resa med SJ:s regionaltåg till Stockholm tar endast en timme. Service I närområdet finns ett flertal yrkesbutiker inom bl.a. bygg- och anläggning, yrkeskläder, fordonsindustrin, ett flertal lunchrestauranger samt bensinstation. Från fastigheten är det inte mer än ett par kilometer till centrala Flen där all tänkbar service finns. Allmänt Fastigheten uppfördes 1980 och har kompletterats och uppgraderats under åren, senast 2012 då delar av kontoren renoverades. Fastigheten lämpar sig särskilt bra för hantering av brandfarligt gods och är i mycket bra skick avseende ytskikt, golv, teknik mm. Lagerytorna är f.n. utrustade med pallställage med plats för 13 300 pallplatser, 54 st truckar, 7 st lagerrobotar, 12 st Paternosterverk m.m. Totalytan är 20 000 kvm, fördelade på 13 200 kvm varmlager, 3 200 kvm kallager, 1 700 kvm kontor och gemensamhetsytor, samt 1 900 kvm övrig yta. Dessutom finns stora ranger-, uppställnings- och p-ytor utomhus. Parkering P-platser för hyresgäster och besöksparkering finns att tillgå i direkt anslutning till fastigheten. På den stora gårdsplanen finns gott om uppställningsplatser för lastbilar och gods.

Fastigheter inom Flen kommun

    Kontaktinformation

    Andreas Fornell
    andreas.fornell@sveavalvet.se
    070 821 00 22

    Hitta hit