Topia Fastigheter byter namn till Sveavalvet och emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 250 miljoner kronor

Publicerad 2016-12-12

Topia Fastigheter AB har bytt namn till Sveavalvet AB (publ) (”Sveavalvet”) och har ingått 7 avtal om att förvärva ytterligare 15 fastigheter över Sverige med ett motsvarande marknadsvärde om 651 miljoner kronor.

I samband med detta har Sveavalvet emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 250 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor. Likviden från emissionen kommer att användas som delfinansiering för de 15 förvärven.

Obligationslånet löper till december 2019 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,50% per år som erläggs kvartalsvis. Investerarintresset för obligationslånet var starkt och emissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska institutionella investerare. Sammanlagt deltog cirka 50 investerare i emissionen.

”Genom obligationsemissionen så stärker vi Sveavalvets finansiella ställning och öppnar en ny finansieringskälla för bolaget. Vi är mycket nöjda över det stora förtroende investerarna har visat oss och det faktum att vi nu har möjlighet att genomföra flera attraktiva förvärv” – Petter Boström, VD Sveavalvet

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Wigge & Partners har varit juridisk rådgivare till Sveavalvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Boström, VD
+46 (0) 702 22 02 12

Knut Pousette, Styrelseordförande
+46 (0) 707 33 80 00

Sveavalvet AB (publ) största ägare är Kvalitena AB (publ) och Peritas Invest AB. Sveavalvet är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten sällanköpsvaror, lager- och lätta industrifastigheter över hela Sverige. Efter de 15 förvärven kommer bolaget att ha en fastighetsportfölj om cirka 1,5 miljarder kronor, en yta om ca 208.000 kvm, hyresvärde om 138 miljoner kronor samt ett driftnetto om 116 miljoner kronor.
Sveavalvet har fokus på fastigheter med stabila hyresgäster, långa avtal och starka kassaflöden.

Arkiv